Disclaimer

Disclaimer

Algemene gebruikersvoorwaarden.
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. Lees hier onze algemene voorwaarden. De site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van onze site.
Wij besteden veel aandacht aan onze site en streven ernaar dat alle weergegeven informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Derhalve kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze site volledig, juist, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. Eventuele vertoonde tekortkomingen in de verstrekte informatie zullen wij zo snel mogelijk en met alle inspanningen corrigeren. 
Thulia Babyshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, welke is ontstaan uit het gebruik van onze site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

Hyperlinks en verwijzingen op de site.
Eventuele doorverwijzingen via (hyper)links naar andere websites, brengt u naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan ook over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Eigendomsrechten.
U heeft ​het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.